JORDEMODER, STINE MANDAL

Gift, 4 børn
Uddannet jordemoder 1999, været ansat på Rønne Sygehus og Gentofte Hospital, fødegang, svangre- og barsels afsnit
Ansat i almen praksis siden 2006, 2006-13 hos Læge Christian Raun, Lyngby,
og siden 2013 hos Lægerne Gibsholm-Madsen. 
 
I Klinikken varetager jeg under lægelig supervision: 
 

 • Graviditetsundersøgelser i samarbejde med læge
 •  Ammerådgivning 
 • Efterfødselssamtaler 
 • Prævention 
 • Podning for clamydia 
 • Celleprøver fra livmoderhals 
 • Børne- og rejsevaccinationer
 • Hjælp til rygestop og livsstilsændringer, kost og motion. 
 • Blodtryks- og diabeteskontroller 
 • Urinundersøgelser
 • Blodprøvetagninger, herunder målinger af INR ved marevanbehandling.